مقایسه محصول

کارت جایزه در کنار محصول برای قدردانی از مصرف کننده و یا فروشنده قرار میگیرد. این روش باعث افزایش فروش محصول میشود.

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید