کارت تخفیف

کارت تخفیف

پین اسکرچ - کارت تخفیف

کارت تخفیف

ما اعتماد شما را جلب می‌کینم.در ازای خریدی که مشتری از فروشگاه انجام می دهد.

یک کارت دارای کد تخفیف دریافت می کند.

که در خرید بعدی می تواند از آن کد تخفیف استفاده کند .

و در حقیقت در خرید بعدی مشتری بار دیگر این فروشگاه را انتخاب می کند .

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید